logo
Polityka prywatności
wave-underline

Zapoznaj się z Polityką Prywatności

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej www.ssnp.pl. Administratorem danych osobowych jest Śląskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Płetwonurków z siedzibą w Zabrzu (41-800), przy ulicy Brodzińskiego 4. Kontakt z administratorem możliwy jest drogą email ssnpzarzad@gmail.com lub telefonicznie pod numerami członków Zarządu Stowarzyszenia wskazanymi na stronie głównej. Stowarzyszenie dba o prywatność i zapewnia wysoki standard ochrony danych osobowych Użytkowników Strony. Polityka Prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe Użytkowników strony przez Stowarzyszenie.

2. Słowniczek

Stowarzyszenie: Śląskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Płetwonurków z siedzibą w Zabrzu (41-800), przy ulicy Brodzińskiego 4

Strona: strona internetowa wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami znajdująca się pod adresem: www.ssnp.pl

Użytkownik: osoba korzystająca ze strony

Polityka: niniejsza polityka prywatności

Darczyńca: osoba udzielająca Stowarzyszeniu wsparcia finansowego w formie darowizny

RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

3. Dane osobowe Użytkownika

W wyniku korzystania ze strony, Stowarzyszenie może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, informacje finansowe (takie jak numer konta lub karty płatniczej/ kredytowej), dane kontaktowe (adres e-mail, telefon, adres zamieszkania), nazwa (login użytkownika) wykorzystany w serwisie społecznościowym (przy skorzystaniu z udostępnionej wtyczki). Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak może być konieczne dla skorzystania z funkcjonalności Strony.

4. Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna

Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe Użytkowników Strony w następujących celach:

  • umożliwienie złożenia zapytania o uzyskanie wsparcia ze strony Stowarzyszenia: Użytkownicy mają możliwość wysłania zapytania poprzez formularz dostępny w Serwisie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia tj. celów statutowych oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO, w przypadku przekazania danych szczególnej kategorii - przetwarzanie w ramach uprawnionej działalności Stowarzyszenia, przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń).

  • umożliwienie Użytkownikom dokonywania darowizn na rzecz Stowarzyszenia: Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe Użytkowników, którzy dokonują wpłat na rzecz Stowarzyszenia za pomocą Strony, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy darowizny na rzecz Stowarzyszenia – szczegółowe zasady określone poniżej (Klauzula informacyjna dla darczyńców).

  • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz bezpieczeństwa strony: Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe w celu analizy poprawności działania Strony, uzyskiwania statystyk w zakresie ruchu Strony oraz dla celów archiwizacyjnych. Stowarzyszenie rozpatruje także zgłoszenia Użytkowników związane z problemami z działaniem Strony. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia tj. zapewnienie działania Strony).

  • dochodzenie lub ochrona przed ewentualnymi roszczeniami: W przypadku ewentualnych roszczeń względem Użytkowników lub konieczności ochrony przed roszczeniami, Stowarzyszenie może przetwarzać dane Użytkowników uzyskane za pośrednictwem Strony. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia, tj. ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń).

5. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Strony mogą być członkowie, pracownicy i współpracownicy (w tym także wolontariusze) Stowarzyszenia, którzy zostali odpowiednio upoważnieni do przetwarzania danych osobowych Użytkowników. W przypadku, gdy Stowarzyszenie korzysta z podwykonawców świadczących usługi związane z obsługą Strony lub Stowarzyszenia (np. wsparcie techniczne) odbiorcami danych mogą być także podwykonawcy, w szczególności operatorzy telekomunikacyjni oraz operatorzy płatności internetowych, w zakresie niezbędnym do wykonania usług na rzecz Stowarzyszenia. W takim wypadku Stowarzyszenie zawrze z nimi odpowiednie umowy. Stowarzyszenie może zostać zobowiązane do udostępnienia danych osobowych na żądanie organów publicznych, uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6. Prawa użytkowników związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do:

  • dostępu do danych

  • sprostowania danych

  • usunięcia danych, w przypadkach prawnie uzasadnionych

  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  • przeniesienia danych osobowych

  • wyrażenia sprzeciwu względem przetwarzania

W celu zrealizowania uprawnień można się skontaktować ze Stowarzyszeniem korespondencyjnie, telefonicznie lub mailowo. W przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Okres przetwarzania danych

Stowarzyszenie przechowuje dane osobowe Użytkowników, przez okres konieczny do realizacji wyżej wskazanych celów. Dane osobowe dotyczące zapytań przy wykorzystaniu formularza kontaktowego (np. o udzielenie wsparcia) są przetwarzane do czasu załatwienia sprawy przez członka lub współpracownika (w tym także wolontariusza) Stowarzyszenia, w każdym wypadku nie dłużej niż dwa lata od dnia wysłania zapytania, a w przypadku przetwarzania danych związanego z dochodzeniem lub ochroną przed roszczeniami – do czasu prawomocnego zakończenia właściwych postępowań. Okres przetwarzania danych osobowych Darczyńców został określony w Klauzuli informacyjnej dla darczyńców.

8. Transgraniczne przetwarzanie danych

Stowarzyszenie nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Gdyby zaistniała potrzeba takiego przekazania, Stowarzyszenie uzupełni niniejszą politykę prywatności o informację w tym zakresie.

9. Odnośniki do innych stron internetowych

Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, umieszczonego na stronie internetowej www.ssnp.pl, są ustanawiane przez administratorów docelowych stron i przez nich publikowane.

10. Wtyczka do portali społecznościowych

Na stronie Stowarzyszenia znajduje się odsyłacz do portalu społecznościowego Facebook. W przypadku korzystania ze strony Stowarzyszenia przy jednoczesnym zalogowaniu w tym portalu, może dojść do przekazania portalowi społecznościowemu informacji dotyczących sposobu korzystania ze strony. W przypadku braku zgody na takie przekazanie danych należy zaniechać korzystania z odnośnika. Natomiast w przypadku braku zgody na powiązanie korzystania z niniejszej strony z profilem Facebook, należy wylogować się z portalu Facebook przed skorzystaniem ze strony.

11. Polityka cookies

Pliki cookies są to zapytania HTTP kierowane do serwera, pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową, zawierające m.in. następujące dane: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, informacje o typie systemu operacyjnego oraz przeglądarki użytkownika, jak również informacje o odwiedzanych przez użytkownika witrynach internetowych wraz z podaniem ilości czasu spędzanego na każdej z nich.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Informujemy, że zebrane dane mogą być poddane profilowaniu, tzn. automatycznej analizie i opracowaniu, w tym w szczególności w celu opracowania statystyk ruchu sieciowego i awarii. Profilowanie może odbywać się także przy wykorzystaniu informacji zapisanych w plikach cookies, jeśli dane pobierane są podczas Państwa odwiedzin na naszych stronach WWW. W programie służącym do obsługi internetu mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

12. Zmiany w polityce prywatności

Stowarzyszenie może zmienić obowiązującą politykę prywatności, przede wszystkim w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa oraz w związku z ewentualną zmianą sposobu przetwarzania danych, informując o dokonanych zmianach na niniejszej stronie internetowej www.ssnp.pl

basen

Używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę nanaszą politykę prywatności.